Hem

Zaar Care AB bemannar den kommunala hälso- och sjukvårdssektorn med kompetent och erfaren personal.

Vi stöttar vid både kortare och längre vakanser, avlastar och säkerställer att en bra arbetsmiljö bibehålls.

Våra konsulter har både lång erfarenhet och utbildning inom sjukvård.
Förutom bemanning erbjuder vi handledning och utbildning som förbättrar och utvecklar ert arbete inom äldrevård.

Bemanning

Zaar Care AB har som mål att bemanna er med kompetent personal inom kommunal hälso- och sjukvård.

Vi erbjuder:

  • Kvalitet – all personal kontrolleras noggrant mot bl.a. Socialstyrelsen
  • Täcker upp vid korta eller långvariga vakanser
  • Flexibilitet
  • Utbildning och handledning inom vård

Vi tror på att ett långvarigt och seriöst samarbete ger trygghet för alla parter.

Hör av dig och berätta vilka behov just ni har via e-post daniel@ zaarcare.se
eller ring 072-22 40 832.

Kvalitetssäkring

Zaar Care AB är en specialist inom kommunal Hälso- och Sjukvård i Linköping. Vi vill att du som kund alltid ska känna dig säker på att våra konsulter har den bästa tänkbara yrkeskompetens för det aktuella uppdraget.

Kvalitetskraven på våra konsulter är högt ställda, både gällande erfarenhet samt yrkesspecifik kompetens. Som sjuksköterska ställs kravet på minst 5 års erfarenhet och av dessa kommer 2 år från erfarenhet inom sökt disciplin.

Vi genomför alltid en noggrann referenstagning och kontroll mot Socialstyrelsen på varje konsult.

Om Zaar Care AB

Företaget som är baserat i Linköping är ungt men erfarenheten inom sjukvården betydligt äldre.

Efter mer än 15 års erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård beslutade Daniel Zaar att starta företaget Zaar Care AB under hösten 2018. Med en specialistexamen inom vård av äldre var det självklart för honom att satsa på ett företaget med bemanning inom äldreområdet där hans yrkesspecifika kompetensen kommer väl till pass.

Fokus ligger på att leverera bra medicinsk omvårdnad upp till sjuksköterskenivå inom kommunal hälso- och sjukvård. Företagets vision är att ge äldre den bästa tänkbara omvårdnad utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Det betyder att Zaar Care AB arbetar kunskapsorienterat och att arbetet vi utför bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.