Kvalitetssäkring

Zaar Care AB är en specialist inom kommunal Hälso- och Sjukvård i Linköping. Vi vill att du som kund alltid ska känna dig säker på att våra konsulter har den bästa tänkbara yrkeskompetens för det aktuella uppdraget.

Kvalitetskraven på våra konsulter är högt ställda, både gällande erfarenhet samt yrkesspecifik kompetens. Som sjuksköterska ställs kravet på minst 5 års erfarenhet och av dessa kommer 2 år från erfarenhet inom sökt disciplin.

Vi genomför alltid en noggrann referenstagning och kontroll mot Socialstyrelsen på varje konsult.