Om Zaar Care AB

Företaget som är baserat i Linköping är ungt men erfarenheten inom sjukvården betydligt äldre.

Efter mer än 15 års erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård beslutade Daniel Zaar att starta företaget Zaar Care AB under hösten 2018. Med en specialistexamen inom vård av äldre var det självklart för honom att satsa på ett företaget med bemanning inom äldreområdet där hans yrkesspecifika kompetensen kommer väl till pass.

Fokus ligger på att leverera bra medicinsk omvårdnad upp till sjuksköterskenivå inom kommunal hälso- och sjukvård. Företagets vision är att ge äldre den bästa tänkbara omvårdnad utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Det betyder att Zaar Care AB arbetar kunskapsorienterat och att arbetet vi utför bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.