GDPR

Så här hanterar Zaar Care AB dina personuppgifter

På Zaar Care AB hanterar vi dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Zaar Care AB.

Kontakta oss om du vill få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Läs gärna på www.datainspektionen.se om dina rättigheter.

När du kontaktar oss

Om du som privatperson använder dig av e-post delar du med dig av dina personuppgifter.

Genom att mejla eller ringa oss samtycker du till att dina personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas av Zaar Care AB i syfte för att kunna kontakta dig igen och skapa en offert för den tjänst du efterfrågat.

Uppgifter vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, postadress, födelsedatum. Vi sparar bara informationen så länge som det är nödvändigt. Om du till exempel är kund till oss sparas din information i sju år enligt bokföringslagen.

Tredje part

Självklart vidarebefordrar vi inte dina personuppgifter till tredje part utanför Zaar Care AB för marknadsföringsändamål. Vi vidarebefordrar endast till tredje part i de fall detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag, förordning eller myndighetsbeslut.